Dezynfekcja PHU Intruz - PHU Intruz - usługi DDD - Sklep internetowy z art. chem.

Dezynfekcja

Dezynfekcja to działania mające na celu maksymalne zmniejszenie liczby drobnoustrojów w odkażanym materiale. Dezynfekcja niszczy formy wegetatywne mikroorganizmów, ale nie zawsze usuwa formy przetrwalnikowe. Zdezynfekowany materiał nie musi być jałowy. Dezynfekcja, w przeciwieństwie do antyseptyki dotyczy przedmiotów i powierzchni użytkowych.

Przeprowadzamy chemiczne zabiegi dezynfekcji, mające na celu zminimalizowanie (wyeliminowanie) mikroorganizmów (bakterie, wirusy, grzyby) występujących w powietrzu i na powierzchniach poddanych działaniom preparatów.

Różnorodność nowoczesnych środków stosowanych w zabiegach, pozwala dobrać odpowiedni dla podłoża i wykazujący jak najszersze spektrum działania. Powodzenie dezynfekcji wymaga często wykonania dodatkowych czynności np. uprzątnięcia resztek organicznych po procesie produkcji, usunięcia martwych gryzoni lub ptaków i miejsc ich gniazdowania itp.

Dla własnych potrzeb, wykonać można kontrolę skuteczności przeprowadzonego zabiegu. Używa się do tego celu dedykowanych płytek odciskowych z pożywką dla bakterii, które po bezpośrednim kontakcie z dezynfekowaną powierzchnią roboczą należy inkubować przez określony czas a następnie zliczyć ilość kolonii wyrosłych grzybów lub bakterii. Metoda ta jest oczywiście o wiele mniej dokładna od badań laboratoryjnych. Jednakże wykonanie badania przed jak i po dezynfekcji da nam  ogólny obraz sytuacji.

Wraz z dezynfekcją wykonujemy też (w razie zaistmienia takiej potrzeby) neutralizację przykrych zapachów (dezodoryzacja), polegającą na rozpyleniu środków wchodzących w reakcję z gazami powstajcymi w trakcie procesów gnilnych. Dzięki tej usłudze można w stosunkowo krótkim czasie po zabiegu wejść (bez sprzętu do ochrony dróg oddechowych) do pomieszczenia w którym dłuższy czas zachodził proces rozkładu (np. po zmarłym).

W ostatnich latach rozwinęła się metoda dezynfekcji oparta na silnym oddziaływaniu antyseptycznym ozonu O3. Niewątpliwym walorem tej metody jest jej uniwersalność (usuwa również przykre zapachy) oraz neutralność względem powierzchni. Dużym ograniczeniem w zastosowaniu dezynfekcji ozonatorem jest czas. Sam zabieg jak i ekspozycja trwa dłużej niż w przypadku zastosowania preparatów chemicznych.