HACCP PHU Intruz - PHU Intruz - usługi DDD - Sklep internetowy z art. chem.

HACCP

Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontrolne HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) Geneza zwiazana jest z realizacją przez NASA programu badania przestrzeni kosmicznej oraz lotów załogowych w latach 60-tych i konieczność zapewnienia bezpiecznej żywności dla kosmonautów. W efekcie podjętego wysiłku, opracowano podstawy systemu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności, który później nazwano systemem HACCP.

W systemie HACCP główny nacisk związany z nadzorem nad żywnością kładzie się na przyczynach zagrożeń, bezpośrednio w miejscu ich powstawania. Tradycyjny sposób badania produktów gotowych, polegający na wyrywkowym pobieraniu próbki z przypadkowej partii wyrobów gotowych, nie gwarantuje ich bezpieczeństwa, ponieważ prawdopodobieństwo wykrycia partii produktu, która może spowodować szkodę na zdrowiu konsumenta, wynosi zaledwie kilka procent. Obowiązek wprowadzenia systemu HACCP w Polsce wynika z ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z dnia 11 maja 2002 r. Dz. U. 2002, Nr 63, poz.1408). W noweli tego aktu - w ustawie z dnia. 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw Dz. U. 2002, Nr 135, poz.1145) nakazano wprowadzenie systemu HACCP wszystkim średnim i dużym firmom z dnia 1 stycznia 2004 r.

W nowelizacji z dnia 30 października 2003 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia Dz. U z 2003 r. Nr 208, poz. 2020) przesunięto termin wdrożenia systemu na 1 maja 2004 r. oraz objęto nim wszystkie podmioty wprowadzające żywność do obrotu, bez względu na ich wielkość. System HACCP musi być wdrożony także w obrocie towarowym, a więc obejmuje swym zasięgiem również hurtownie i sklepy.